Acoplament cargol volandera
Rotativa  per a l'acoplament i verificació de cargol volandera.
+ info
Automatització de test d'esforç
Automatització i registre de test d'esforç.
+ info
Màquina test de tubs
 Automatització de test de tubs.
+ info
Màquina universal muntatge de tubs
 Màquina per a l'ensamblatge de tubs plàstics.
+ info
Verificació de muntatge amb visiò
Verificacio muntatge peça.
+ info