Modernització i optimització de maquinària

Disseny i execució de projectes per a la millora de la productivitat i eficiència de màquines i processos de fabricació existents.

El departament tècnic de Automatismes Tecelmac realitza estudis a mida per millorar i modernitzar maquinària i línies de producció. La implementació d’un estudi òptim de millora pot comportar una sèrie d’avantatges importants per la empresa:

  • Optimització dels recursos.
  • Augment considerable del rendiment de la instal·lació.
  • Obtenir un marge de guany més gran i retorns d'inversió més ajustats.
  • Reorientar l’aplicació de la màquina amb una petita inversió.

Les seves característiques principals són:

  • Facilitar la visualització de l’estat dels principals paràmetres de funcionament del procés.
  • Gestió i senyalització d’alarmes detectades.
  • Facilitar l'assignació d’ordres de treball i receptes.
  • Eliminació de botoneres i pupitres de maniobra.
  • Donar suport estadístics per la millora del procés.
  • Xarxes de Comunicació.