Disseny i muntatge d'armaris elèctrics

En el nostre departament tècnic dissenyem els armaris elèctrics; elaborant els esquemes i els planells de mecanitzat. El disseny el realitzem complint la normativa vigent i les especificacions del client final. Un cop realitzat el disseny. En el taller realitzem el mecanitzat de l'armari, el muntatge i etiquetatge d'elements i el cablejat i connexió d´elements.

Fabriquem tot tipus d'armaris:

  • Armaris elèctrics de control.
  • Armaris elèctrics de potència.
  • Armaris per integrar PC's.
  • Pupitres de control.
  • Caixes de connexió.
  • Botoneres de maniobra.
  • Armaris per atmosferes explosives o corrosives.