Xapa i perfils metàl·lics

Tecelmac té una amplia experiència i coneixements en el camp de l'automatització d’equips de deformació i tall de metalls en fred, realitzant projectes per fabricants de maquinària aplicats en diferents industries com drassanes, torres eòliques... Disposem d’experts en els diferents sistemes d'automatització d’aquestes màquines, controls numèrics...

  • Plegadores.
  • Plegadores de CNC (Delem y Cybelec).
  • Cisalles.
  • Corbadores de xapa i de perfil.
  • Cisalles universals.
  • Punxonadora.
veure projectes