Alimentació

A Automatismes Tecelmac oferim l'automatització integral de fàbriques que afecta a diverses cèl·lules del procés productiu; oferint la millor solució per cada cas.

  • Control de carga i descarrega de matèries primeres.
  • Control de transport i guiat.
  • Control de pesatge.
  • Aplicacions amb robots per carga i descarrega de línies de producció.
  • Etiquetatge i gestió de productes.
veure projectes