Informàtica Industrial

Traçabilitat a temps real i Control de pèrdues: Mitjançant comunicació "On-line" amb cada un dels elements principals de la planta, fins a nivell de sensors i PLC, mantenim un control detallat, immediat i automàtic sobre la producción. Control d'eficiència de Màquina (OEE): L'enregistrament i l'entrada de dades automàtiques, i les noves interfícies d'intercanvi d'informació home-maquina ens permeten portar un control detallat sobre el treball de les diferents àrees de producció, control de qualitat, magatzems i molls, i podem saber immediatament: qui ha fet què, on i quan, i en cas d'incidència i/o averia, quines accions correctores s'han dut a terme i quin temps de parada han implicat.


Comunicació i Intercanvi de dades amb ERPs: L'intercanvi de dades amb els diferents gestors de la informació de l'empresa (ERP, controls de la planificació) ens genera un estalvi significatiu de feina i errors en la captura de dades de producció i ens permet tenir a temps real el control d'estocs, enviar a planta la planificació de la producció en funció de les comandes rebudes i les diferents càrregues de treball previstes.


Quadres de comandament i Aplicacions móbils: Tenir a temps real tota la informació de la planta que ens permet la presa de decisions immediates i encertades, perquè la informació està disponible i actualitzada sempre, i és accessible des de qualsevol lloc del mon via webBrowser, mobile app (IOS i Android) amb diferents graus de seguretat i accés.


Altres Aplicacions específiques i a mida: Cada empresa és un món i cada sector té la seva problemàtica. Analitzem cada cas individualment, per tal d'oferir les eines necessàries per tal d'aconseguir implementar totes les millores que ens aporta la indústria 4.0, aportant reducció real ens els costos de producció i millores en eficiència, control i qualitat del producte.