Màquina de soldar perns

Rotativa de 4 Estacions

Màquina rotativa de quatre estacions per soldar perns:

  • Estació 1 Carga peça operari.
  • Estació 2 Carga automàtica de perns.
  • Estació 3 Soldadura de perns mitjançant   control de Serra Soldadura.
  • Estació 4 Descàrrega automàtica peça.

Automatitzada amb PLC Siemens S7-1200 i display tàctil de Weintek.