Automatitzat complert planta de cartró

Disseny i aplicació de planta de cartró pràcticament autònoma.

Automatització del transport del cartró encunyat i apilat en palets mitjançant 98 cintes de transport i 4 transfers, des de les sortides de les màquines de transformació del cartró (troqueladoras, etc.) fins a les zona de magatzematge amb el seguiment continu dels palets mitjançant lectura de codis de barres automatitzada.

Transport, enfardad, fleixat, automatitzats dels diferents models etc. Instal·lació realitzada mitjançant la plataforma TIA portal amb PLC s7 300 i pantalles de 12 polzades distribuïdes per la instal·lació. Comunicacions profibus entre PLC, pantalles, variadors de freqüència, servos i altres elements de camp.